dtHome = Familielandbruget Sydvest
dtRootHome = Foreninger

dtRoot = LRS
  •  
   
Tilmeld dig til dette arrangement
Tak for din tilmelding
Fynske Fåreavlere indkalder til generalforsamling d. 15. november 2019.
  15 nov 2019, kl. 20:00

Sted: Fyns Familielandbrug Rugårdsvej 197 5120 Odense N.

Der vil være fællesspisning kl. 18.30-20.00.

Generalforsamlingen starter kl. 20.00.


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne. (forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen).

5. Forslag til vedtægtsændring af suppleanter til revisorer. Her vil bestyrelsen opfordre til kun en suppleant til revisorer.

6. Kontingent for kommende år.

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Anette Fjordvang (modtager genvalg).
Jørgen Larsen (modtager genvalg).

8. Valg af 2 suppleanter.

9. Valg af revisorer og deres suppleanter.

10. evt.

Alle der ønsker at deltage i spisningen kl. 18.30 (som er gratis) skal tilmelde sig conniedreyer@hotmail.com eller ringe til Connie på 28710669 med oplysning om antal personer senest d. 9. nov.